Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling, verbind je je ertoe akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 1. Bestellen:
  Alle bestellingen moeten via de webshop van Made by Maaike verlopen, rechtstreekse bestellingen via mail of Facebook worden niet aanvaard. Bestellingen worden binnen de 48 uur na ontvangst van betaling verzonden. Bestellingen worden verwerkt volgens het ontvangen van de betalingen. Indien je koos voor afhalen, dan krijg je een email met melding dat de bestelling klaar ligt. Indien dit door omstandigheden langer zou duren wordt dit via email meegedeeld. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen kunt u altijd een email sturen naar hallo@madebymaaike.be met bijkomende vragen.

  Made by Maaike kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisatie die instaat voor de levering. In geval van problemen zullen wij op zoek gaan naar een oplossing.

  _
 2. Betaling:
  Made by Maaike is een eenmanszaak en is volgens het Belgische BTW-stelsel vrijgesteld van btw. Alle aangeduide en/of vermelde prijzen (op offertes, website, toonzaal, nieuwsbrief, Facebook pagina, bestelbonnen … ) zijn in principe BTW inbegrepen doch exclusief verzendingskosten – tenzij expliciet anders vermeld.

  Je kan bij Made by Maaike elektronisch betalen op de website (ondersteund door externe PSP provider MOLLIE en/of KLARNA, conform hun respectievelijke gebruiksvoorwaarden).

  _
 3. Verzending / afhaling / verzendgebied:
  Alle verzendingen worden opgestuurd in een aangepaste verpakking om beschadiging te voorkomen. Ons verzendgebied omvat België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Made by Maaike heeft het recht om verzending buiten dit gebied te weigeren. In België kan Made by Maaike leveren via afhaalpunten van Bpost of levering aan huis/kantoor. Zo kunt U het pakket ophalen op een moment dat best voor U past. Voor levering aan huis en buitenlandse zendingen werken we samen met diverse vervoerders.

  We baseren ons qua prijsbepaling op de geldende tarieven en de gewicht- & volumebepalingen van de pakjesdiensten Bposten Myparcel, … (niet limitatieve lijst). Bij artikelen die wegens formaat en/of gewicht niet onder standaard verzending vallen, nemen we altijd eerst contact op om de geldende tarieven door te geven. Made by Maaike kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisatie die instaat voor de levering.

  Elke bestelling wordt binnen de 3 werkdagen verwerkt en op de post gedaan. De duurtijd van de verzending is afhankelijk van Bpost, gemiddeld kan je stellen dat je bestelling binnen de 5 werkdagen bij je thuis wordt geleverd.

  In geval van problemen zoeken wij steeds naar een gepaste oplossing. Als je ter plaatse in Beernem komt afhalen, betaal je natuurlijk geen verzendingskosten ! Dit kan telkens na afspraak !!!

  _
 4. Herroepingsrecht:
  Made by Maaike doet er alles aan om je een mooi afgewerkt producten/of professionele diensten te bezorgen. Mocht het product ondanks onze grootse zorgen niet aan de verwachtingen voldoen, dat moeter binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail contact opgenomen worden (hallo@madebymaaike.be).

  U heeft hetrecht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht.

  Voor retourneren en en/of ruilen gelden volgende bijzondere voorwaarden:
  – voorafgaande e-mail via hallo@madebymaaike.be met vermelding van de artikelen, naam, woonplaats, rekeningnummer en de gemotiveerde redenen.
  – stuur het artikel in de originele verpakking naar Made by Maaike, Sint Jorisstraat 96, B-8730 Beernem, Belgie (dit op kosten en verantwoordelijkheid van de klant). – het product zal binnen de 14 dagen na ontvangst worden omgeruild of het aankoopbedrag zal worden teruggestort exclusief verzendingskosten.

  Made by Maaike behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van verkeerd gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor producten die op “specificatie” zijn gemaakt; maat-en confectiewerk.

  _
 5. Kwaliteit en onderhoud van de producten:
  De producten zijn met de grootste zorg handgemaakten vervaardigd uit kwaliteitsvolle matenalen. Toch kunnen ze het best op een zo laag mogelijke temperatuur in de wasmachine gewassen worden om het risico op kleurenverlies en krimpen te vermijden.
  Laat ze daarna natuurlijk drogen. Stop ze niet in de droogkast! 

  _
 6. Aansprakelijkheid:
  Made by Maaike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Made by Maaike verkochte producten.

  Made by Maaike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.De kleuren opeen beeldscherm kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de artikelen. Made by Maaike probeert de artikelen zo correct mogelijk te beschrijven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen.

  _
 7. Garantie / Klachten
  Made by Maaike garandeert dat alle geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door beide partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Veel artikelen zijn met de grootste zorg met de hand gemaakt, waardoor er kleine verschillen in afwerking of afmetingen kunnen zitten.
  Mocht er echt iets mis zijn met het product dan kunnen we altijd in overleg toteen oplossing komen. Indien klachten van de afnemer door Made by Maaike gegrond worden bevonden, zal de onderneming naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de onderneming zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Made by Maaike voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

  Procedure(s) i.v.m.klachten: Weraden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar hallo@madebymaaike.be.

  _
 8. Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen op de internetsite van Made by Maaike gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn totschadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Idem voor gegevens zoals gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. Het is mogelijk dat Made by Maaike op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoekerkunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Made by Maaike is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

  _
 9. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoperis gehouden totenige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  _
 10. Privacy
  Alle persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en zullen – zonder uitdrukkelijke toestemming – nooit aan derden ter beschikking worden gesteld (lees hier meer over ons privacy en cookie beleid)

  _
 11. Toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

Winkelwagen

kopen?

Wegens de grote vraag en lange productietijden (ja, dat is handwerk) hebben we besloten onze producten niet langer te koop aan te bieden op onze webshop. Heb je vragen of wens je een persoonlijk stuk op maat gemaakt? Neem dan contact op.